داستان کوتاه

داستان کوتاه

داستان های کوتاه حاوی ارزش های انسانی و درسهای بزرگی هستند.

چرا داستان کوتاه برای مخاطب مفید است

زیرا با گذاشتن زمان اندک به پیام اصلی داستان پی می برد. داستان های کوتاه برای کسان یکه مشغله زیاد دارند جذاب است.

زیرا هم برایشان جنبه سرگرمی دارد و هم اینکه درس زندگی یاد می گیرند.

داستان های کوتاه در ژانرهای مختلف و متناسب برای سنین مختلف است. این داستان ها مخاطبینی با سلیقه های مختلف را نیز جذب می کند.

نمایش 1–10 از 47 نتیجه

فهرست