اتفاق خوب در راه است

اتفاق خوب در راه است

این کتاب صوتی اثری از جول اوستین کشیش مشهور امریکایی است.

در واقع این کتاب صوتی از روی سخنرانی به همین نام تهیه شده است.

در این کتاب جول اوستین بیان می کند لطف الهی در انتظار ماست.

او می گوید باید منتظر اتفاق خوبی باشیم که خداوند برای ما در نظر گرفته است.

با ایمان به خداوند و صبور بودن به زودی شاهد نعماتی خواهیم بود که شاید بارها فکر کرده باشیم که دیگر اتفاق نمی افتند.

الطاف الهی در راه هستند. این کتاب را بشنوید تا مطمئن شوید.

نمایش 1–10 از 23 نتیجه

فهرست