شکرگذاری

شکرگذاری

شکرگذاری از خداوند منبع تمام نعمات در جهان هستی می باشد. به قولی شکر نعمت نمعتت افزون کند.

شکرگذاری را چه زمانی باید انجام دهیم؟

در تمامی لحظات زندگی شکرگذاری باعث ایجاد انرژی مثبت در زندگی ما می شود.

در تمام ادیان گفته می شود که روز خود را با شکرگذاری از خداوند متبرک کنید.

نمایش 1–10 از 80 نتیجه

فهرست