خودشناسی

خودشناسی
خودشناسی راهی است جهت شناخت خود و استعداهایمان برای رسیدن به موفقیت.

چرا باید خود شناسی داشته باشیم
بدون داشتن خودشناسی ما از خود و توانایی هایمان مطلع نیستیم. بدون خودشناسی مسیر موفقیت را کشف نمی کنیم.

خودشناسی و خودباوری دو اصل در داشتن شخصیتی است که ما را در رسیدن به موفقیت های روز افزون یاری می کند.

شناخت خود تنها با داشتن اطلاعات کافی از من درون حاصل می شود.

نمایش 1–10 از 218 نتیجه

فهرست