خودباوری

خودباوری

خودباوری در واقع اطمینان به خود است. دانستن قدر و ارزش خود یا همان خودباوری برای هر فردی ضروری است.

چرا خودباوری مهم است

رسیدن به اهداف مالی، اجتماعی و حتی زندگی شخصی بدون داشتن خودباوری ممکن نیست.

خودباوری یک علم است که امروزه در دانشگاه های متخلف تدریس می شود. همچنین کتب زیادی در زمینه خودباوری و باور اسنان به خود نوشته شده است.

روانشناسان داشتن خودباوری را رمز موفقیت می دانند.

نمایش 1–10 از 217 نتیجه

فهرست