ازدواج

ازدواج

ازدواج در واقع یه سنت پسندیده است که در همه ادیان به آن توجه خاصی شده است.

چرا باید در ازدواج آگاهی کامل داشت؟

بدون داشتن آگاهی و درک طرفین نسبت به هم و ازدواج زن و مرد نسبت به هم ازدواج موفقی نخواهند داشت.

ازدواج در واقع برای روح و جسم انسان ضروری لازم است.

اما به شرطی که انتخاب درستی  در این زمینه صورت گیرد.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

فهرست