ارزش خود را بدانید

ارزش خود را بدانید

این کتاب صوتی از روی سخنرانی با همین نام از جول اوستین کشیش معروف آمریکایی تهیه شده است.

چرا باید ارزش خود را بدانید؟

جول اوستین بیان می کند که خداوند انسان را در جایگاه بالایی آفریده است.

او از روح خود در انسان دمیده است. به همین دلیل انسان باید ارزش خود را بداند.

بداند که خدایی دارد که مراقب و محافظ اوست و او را به خواسته هایش خواهد رساند.

این کتاب صوتی ارزشمند از جول اوستین ارزش ما را به ما یادآوری می کند.

نمایش 1–10 از 25 نتیجه

فهرست