در ادامه راهنمای خرید از سایت را به صورت تصویری و صوتی قرار داده ایم تا با دنبال کردن این مراحل، به راحتی خرید خودتان را انجام دهید. همچنین می توانید از شماره کارت موجود در عکس زیر مبالغ را کارت به کارت بفرمایید:

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

مرحله 4

مرحله 5

مرحله 6

مرحله 7

 

راهنمای خرید از سایت را به صورت صوتی